Děkovná kaplička Panny Marie 

P1130430

Autorka: Ceridwen Bronwyn

Pod silnicí první třídy označené číslem 38, jež směřuje k Jihlavě (anebo od Jihlavy) a prochází v blízkosti obcí Antonínův Důl a Červený Kříž, upoutalo mou pozornost na udržované louce u Strašilova lesa běloskvoucí těleso kapličky se spojitými třemi věžičkami zakončenými na té prostřední křížem, jež pevně semknuty tvoří jediný celek vyvolávající v příchozích myšlenku soudržnosti. Nad vchodem ve výklenku stráží posvátnou atmosféru onoho místa soška Panny Marie.

 

 P1130427 P1130432 P1130441

Foto: autorka

Nelze tento objekt přehlédnout, vskutku září do dálky a svou neobvyklostí vyzývá k návštěvě. A výjimečná tato kaplička věru je, vždyť i její vznik stojí za povšimnutí. Jak jsem se dozvěděla, kaple, která nese jméno Panny Marie, byla postavena v letech 2009–2010 Miroslavem Perničkou na jeho pozemku coby dík Bohorodičce za vyslyšení prosby o záchranu a uzdravení velmi nedonošených dvojčátek – jeho vnoučátek Vendulky a Mirečka. Kapli vysvětil 3. 7. 2010 Mgr. Zdeněk Krček, děkan z Polné. Mimochodem téhož roku 20. listopadu se zde konala mše svatá za nedonošené děti, jejich blízké, zdravotníky a ošetřovatele, kteří jim obětavě věnují svou péči i srdce.

P1130434

Foto: autorka

Na výzdobě kapličky se podíleli studenti grafické školy v Jihlavě. Úspěšně, mohu-li ocenit. Před kapličkou je umístěn rovněž běloskvoucí děkovný kříž, jenž taktéž vybízí ke spočinutí zrakem na desce s vytesaným děkovným textem:

   P1130443     

Foto: autorka

A k zamyšlení.

Pozoruhodné dílo již nejen tím, že se v současnosti s výstavbou děkovných křížů či kapliček hned tak nesetkáme, nýbrž i tím, že co pan Pernička ve svých modlitbách slíbil, to též s vynaložením úsilí dodržel – dodržel daný slib, což v naší hektické době začíná být rovněž náramnou vzácností.

 

Ale přece jenom…

Kupříkladu děkovná kaplička v Dolní Bělé na Plzeňsku, již nechali zbudovat Josef a Helena Šindelkovi na kopci Hejtmánek po svém návratu po mnoha letech strávených ve Švýcarsku, dokonce získala čestné uznání poroty v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje. Co vedlo tyto manžele, aby financovali takovou stavbu a investovali svůj čas i práci? Jenom prosté poděkování Bohu za všechny dary, jichž se nám dostává. Projektantem kapličky byl Patrik Drofa, o realizaci se postaral Lukáš Vokáč. Výstavba objektu započala 20. března 2011, dokončenou kapličku vysvětil plzeňský biskup Mons. František Radkovský 25. září téhož roku.

 

Jirka DI, Wikimedia Commons

Foto: Jirka DI, Wikimedia Commons

Moderní kaplička ve tvaru rotundy, zasvěcená sv. Petru a Pavlovi, spatřila světlo světa v Lipnici u Spáleného Poříčí v okresu Plzeň-jih roku 2006, většinou za finančního přispění tamních občanů a dle projektu ing. architekta Jana Soukupa. Také tuto kapli vysvětil biskup Mons. František Radkovský.

 

Závěrem malý závan historie z Plzeňska

Krabat77, wikimedia Commons

Foto: Krabat77, Wikimedia Commons

Barokní kaplička Zvěstování Panny Marie z roku 1736 je kulturní památkou a nachází se na pomezí obcí Horní a Dolní Bělá. Dle pověsti vznikla z popudu kněžny z panství v Dolní Bělé, která se v tato místa chodila modlit. Byla zde však přepadena lapky, z jejichž zajetí ji zachránil poustevník. Z vděčnosti, pro svůj klid a bezpečí při ranním rozjímání zde nechala postavit zmiňovanou kapličku.

Sdílejte ve Vašich sociálních sítích...
Publikoval: dne 23. 6. 2014

Komentáře nejsou povoleny.

Informace

Kontakt:
redakce@zrnka-pisku.cz
ISSN:2336-3355

Archiv článků

Zrnka...

Český sedlák aby se v hrobě obracel!
Flóra
Krajinou v sedle čtyřkolky
Dagmařin výchovně-vzdělávací kvíz
Tři čeští vědci a rosnatka